Nowe przepisy mają uszczelnić system podatkowy i zwiększyć wpływy do budżetu. Dla przedsiębiorców mogą jednak oznaczać dodatkowe obowiązki i koszty.

Nowelizacje wprowadzą m.in. klauzulę obejścia prawa – urzędnicy będą sprawdzać, czy przeprowadzona w danej firmie restrukturyzacja miała na celu jedynie uniknięcie opodatkowania. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność zachowania dokumentów, które potwierdzą wersję zarządu na wypadek kontroli. Dodatkowym obowiązkiem jest wykazywanie zdarzeń w spółce, które mogą wpływać na jej dochód.

Sporo miejsca poświęcono relacjom krajowych podmiotów z zagranicznymi. Pojawiły się tu nowe pomysły. Jeden z nich przewiduje, że krajowy podatnik (osoba fizyczna lub przedsiębiorca) będzie musiał uwzględniać dochody kontrolowanych podmiotów zagranicznych, jeżeli obejmują je niższe podatki.

Spółka będzie mogła zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, m.in. jeśli co najmniej połowa jej przychodów pochodzi z dywidendy i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Regulacja taka ma zwalczać nadużycia podatkowe występujące w relacjach między powiązanymi spółkami.

Znowelizowane przepisy powinny wejść w życie z początkiem 2015 roku, trwają nad nimi prace w Sejmie.