Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) proponuje, by objąć wspólnymi, unijnymi regulacjami również drony poniżej 150 kg, które obecnie podlegają prawodawstwu krajowemu. Chce jednocześnie wprowadzić obowiązek rejestracji dronów cięższych niż 250 g. Miałby on wejść w życie do 2019 roku.

Dodatkowo, wszystkie bezzałogowe statki powietrzne (BSP) zostałyby wyposażone w system geolokalizacji umożliwiający odpowiednim służbom ustalenie położenia obiektu latającego. Rozważane jest także wprowadzenie technologii geofencingu, czyli tworzenia wirtualnych granic dozwolonego poruszania się dronów w przestrzeni powietrznej. Informacje o obszarach zamkniętych dla lotów byłyby wgrywane do programów sterujących bezzałogowców.

Proponowane regulacje mają dotyczyć lotów do wysokości 150 metrów. Jednocześnie Komisja Europejska pracuje nad założeniami systemu U-Space. Umożliwiałby on bezpieczne wykorzystanie dużej ilości dronów głównie w przestrzeni miejskiej.