Nauczyciele szkół publicznych będą mogli otrzymać bon o wartości 2,5 tys. zł brutto, który pozwoli na zakup dowolnego laptopa, spełniającego wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

„Dopuszczamy zarówno tradycyjne komputery przenośne, jak i sprzęt oparty o chmurę” – poinformował minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński.

Zainteresowani mogą też wybrać opcję dopłaty do droższego urządzenia (wówczas wartość bonu pomniejszy cenę zakupu).

Nauczyciel będzie mógł otrzymać bon raz na 5 lat, z zakazem odsprzedaży laptopa przez 3 lata od zakupu. Bonu nie da się wymienić na gotówkę.

Ze względu na dostępność sprzętu przewiduje się przyznawanie bonów w turach. Kryteria kwalifikacji określi Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pierwsza partia trafi do nauczycieli czwartych klas szkół podstawowych. Organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie mógł złożyć wniosek o bon dla uprawnionego nauczyciela przez platformę, która zostanie udostępniona przez ministerstwo cyfryzacji.

Każdy reseller może wziąć udział w programie
Chcemy wykorzystać mechanizm podobny do tego, który zastosowaliśmy przy dofinansowaniu zakupów dekoderów i telewizorów. W programie będzie mógł wziąć udział każdy sklep z elektroniką – ich lista będzie zamieszczona na stronach Ministerstwa Cyfryzacji” – wyjaśnił Janusz Cieszyński.

W Polsce jest ponad pół miliona nauczycieli

Resort nie podzielił się informacją, jaka liczba laptopów może trafić do nauczycieli w ramach zakupów na bony.

Według danych GUS w roku szkolnym 2021/22 na pełnym etacie pracowało w Polsce 515,7 tys. nauczycieli na wszystkich szczeblach edukacji (od przedszkola do szkół ponadpodstawowych). Z uwzględnieniem niepełnych etatów w ub.r. było to ok. 690 tys. osób.

Według projektu ustawy o wspieraniu rozwoju cyfrowego uczniów i nauczycieli „Zakupiony przez nauczyciela w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 [przekazanie bonów nauczycielom], laptop musi spełniać minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.” Z kolei według tego artykułu warunki ma określić minister w drodze rozporządzenia.

Megazakupy sprzętu dla uczniów mają pozostać na stałe

Rząd przestawił projekt ustawy o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, która ma umożliwić zakupy sprzętu dla edukacji.

W minionym tygodniu otwarto oferty w przetargu na zakup 394 tys. laptopów dla uczniów klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych. Budżet postępowania to blisko 1,2 mld zł. Wpłynęło 14 ofert, z wybranymi kilkoma wykonawcami zostaną zawarte umowy ramowe.

Jak zaznaczają autorzy projektu ustawy, program wyposażania w laptopy uczniów klas IV powinien zostać w szkołach na stałe. Oznaczałoby to co roku miliardowe zakupy sprzętu ze środków publicznych.

„Musimy zabezpieczyć kolejne roczniki tak, aby nowoczesny sprzęt stał się stałym elementem polskiego systemu oświaty” – zapowiada minister Cieszyński.

W projekcie uwzględniono również mechanizm wnioskowania o sprzęt w przypadku różnic wynikających z rozbieżności między szacunkową a rzeczywistą liczbą uczniów w danej szkole.

Uczniowie przenoszą się z jednej placówki do drugiej, przeprowadzają się z rodzicami. Chcemy, żeby szkoły mogły wnioskować o sprzęt dla ucznia, który np. dołączył do danej szkoły już po tym, jak placówka zadeklarowała zapotrzebowanie” – wyjaśnia Janusz Cieszyński.