Barbara Michalska została nową dyrektor rynku edukacyjnego w polskim oddziale Microsoftu. Będzie kierować zespołem odpowiadającym za transformację sektora edukacji.

Barbara Michalska jest związana z polskim oddziałem Microsoftu od 2003 r. Ostatnio przez 8 lat, od 2013 r., zarządzała strategią biznesową Office 365. Była również dyrektorem grupy biznesowej Modern Workplace (2017 – 2021). Odpowiadała również m.in. za konkurs dla programistek i programistów Imagine Cup, tworzenie i rozwój społeczności programistów skupionych wokół technologii Microsoftu.

Barbara Michalska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.