Producenci sprzedali urządzenia o łącznej wartości 737,5 mln dolarów, zaś w  analogicznym okresie ubiegłego roku wpływy ze sprzedaży PBBA wyniosły 801 mln dolarów. To oznacza, że  rynek skurczył się o 7,9%.

„Rynek PBBA w trzecim kwartale bieżącego roku spowolnił, podobnie jak sprzedaż systemów pamięci masowych dla klientów korporacyjnych. Największy spadek wystąpił w regionach rozwiniętych, natomiast na rynkach wschodzących odnotowano wzrost popytu. Zauważalne jest także przesunięcie inwestycji w kierunku rozwiązań sprzętowych commodity – mówi Liz Conner z IDC. 

Niekwestionowanym liderem w segmencie PBBA jest Dell Technologies z 60% udziałem rynku. Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik firmy IBM, która zwiększyła w badanym okresie sprzedaż o 42%. 

 

Rynek urządzeń PBBA według IDC. Przychody w mln USD.

Producent Przychody 3Q2016 Udział w rynku 3Q2016 Przychody 3Q2015 Udział w rynku 3Q2015

3Q2016/3Q2015 wzrost 

Dell Technologies 444.9 60.3% 522.9 65.3% -14.9%
Veritas/Symantec 111.8 15.2% 116.5 14.5% -4.0%
IBM 41.8 5.7% 29.4 3.7% 42.0%
HPE  35.2 4.8% 40.4 5.0% -12.9%
Quantum 18.5 2.5% 18.0 2.3% 2.8%
Inni  85.3 11.6% 73.9 9.2% 15.5%
Razem 737.5 100.0 801.0 100.0 -7,9%