Barracuda Networks wspólnie z firmą badawczą Easy Insites przepytała 912 firm m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i USA o sposób wykorzystania chmury do przechowywania backupów. Wyniki pokazują, że usługi tego typu są bardzo popularne. Niemal wszystkie przebadane przedsiębiorstwa (83 proc.) przechowują w chmurze przynajmniej część swoich kopii zapasowych, ale na umieszczenie poza organizacją całego backupu zdecydowało się dużo mniej klientów. Może to wynikać z faktu, że 16 proc. firm, które przechowują dane w chmurze, informowało o problemach związanych ze słabymi zabezpieczeniami danych i brakiem dostępu do informacji wtedy, gdy były one potrzebne. 

 

Badanie pokazało także, że przedsiębiorstwa dużą wagę przywiązują do bezpieczeństwa – ponad 2/3 pytanych przyznało, że umieszcza w chmurze swoje wrażliwe dane. Większość (89 proc.) deklaruje, że przy wyborze dostawcy usługi backupu online najważniejsze są dla nich referencje i certyfikaty, świadczące o wysokim poziomie zabezpieczeń. Według odpowiedzi dla Barracudy frmy mają dwukrotnie większe zaufanie do chmur udostępnianych przez dostawców specjalizujących się w bezpieczeństwie IT, niż do firm ukierunkowanych na sprzedaż nośników danych.