Backup jest drugim, najchętniej wykorzystywanym rozwiązaniem z obszaru IT security i staje się standardem. Według raportu Xopero Software stosuje go niemal 90 proc. ankietowanych wobec 81 proc. rok wcześniej. Ta forma ochrony danych jest już niemal tak powszechna jak antywirusy i oprogramowanie anty-malware (94,5 proc.).

Według raportu przedsiębiorstwa przeznaczają na oprogramowanie do backupu do 10 proc. całkowitego budżetu IT. Nie tylko już niemal wszystkie firmy zabezpieczają się w ten sposób, ale też czynią to z dużą częstotliwością.

60 proc. codziennie robi backup
Blisko 60 proc. ankietowanych w badaniu Xopero Software deklaruje, że wykonuje backup codziennie, a 12,4 proc. – kilka razy dziennie. Raz w tygodniu i częściej – 18,6 proc. Raz w miesiącu lub rzadziej swoje dane backupuje zaledwie 4,1 proc. przedsiębiorców.

Ponieważ biznesy w coraz większym stopniu są oparte na danych, konsekwencje ich utraty nigdy nie były poważniejsze, co może wyjaśniać duże rozpowszechnienie praktyki tworzenia kopii zapasowych.

Średni koszt związany z przestojem działalności firmy globalnie szacuje się na 1,52 mln dol. Ta kwota stanowi 40 proc. łącznych kosztów incydentu bezpieczeństwa i obejmuje skutki utraty klientów, przestojów systemów i rosnące – z powodu strat wizerunkowych – koszty pozyskania nowych źródeł przychodów. Nic dziwnego, że statystycznie 93 proc. firm bez rozwiązania do backupu i disaster recovery upada w rok po utracie danych.

Źródło: Xopero Software, Raport Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2021

Rynek backupu i disaster recovery należy do najbardziej stabilnych w branży bezpieczeństwa cyfrowego. Prognozuje się, że jego wartość do 2022 r. wyniesie 11,59 mld dol.

Klienci chętniej będą chronić się w chmurze

Ogromne znaczenie będzie miał również rozwój rynku cloud computingu. Wartość rynku backupu w chmurze wzrośnie do 10,25 mld dol. w 2025 r., przy założeniu średniej rocznej stopy wzrostu na poziomie aż 25,9 proc.

Hybrydowy backup jest najpopularniejszy
Według raportu Xopero najwięcej – 43 proc. ankietowanych – zdecydowało się na rozwiązania hybrydowe (połączenie backupu lokalnego z chmurowym). Ponad 37 proc. korzysta wyłącznie z rozwiązań on-premises, a jedynie 5,6 proc. polega tylko na backupie chmurowym. Co ciekawe niemało, bo aż 13,4 proc. ankietowanych wciąż zgrywa swoje dane na zewnętrzne dyski.

Najczęściej zabezpieczane są bazy danych (74,5 proc.), serwery (68,6 proc.), pojedyncze pliki (63,8 proc.).

Uwaga na backup z długiem

Jak zauważa menedżer Xopero Software, mimo rosnącego popytu część rozwiązań przestaje spełniać oczekiwania klientów, zwłaszcza że czas pandemii zwiększył zapotrzebowanie na elastyczność rozwiązań i łatwość dostosowania się do zmian.

„Niektóre z rozwiązań są obecne na rynku od wielu lat w formie, która niewiele się zmieniła, a ich architektura jest już przestarzała. Producenci tych rozwiązań mają za sobą dług technologiczny, dodawanie nowych funkcjonalności trwa miesiącami, a czasem jest nieopłacalne lub nawet niemożliwe ze względu na wykorzystywaną technologię bądź architekturę samego systemu” – twierdzi Grzegorz Bąk, Product Development Manager w Xopero Software.

Dane zawiera „Raport Cyberbezpieczeństwo: Trendy 2021” opracowany przez Xopero Software we współpracy z 21 ekspertami z 13 firm, takich jak m.in. Netia, Orange Polska, Oracle, Asseco Data Systems, NASK S.A., QNAP, Sophos, TestArmy, Axence.