Przedmiotem nowej umowy jest sprzedaż i dostawa pakietu licencji. Zdaniem prezesa B3Systemu, Mirosława Kalińskiego, rosnąca wartość zamówień świadczy o powrocie koniunktury na rynku IT.

– Obserwujemy wzrost zainteresowania usługami i rozwiązaniami w obszarze IT. Po kilkunastu miesiącach przestoju, spółki zwiększają środki na infrastrukturę IT i oprogramowanie, co wynika z ogólnej poprawy koniunktury oraz kondycji finansowej przedsiębiorstw – powiedział szef spółki.