Nową umowę spółka zawarła 28 grudnia z Pekao S.A. Za ponad 3,8 mln zł B3System sprzeda, dostarczy, zainstaluje i wdroży w banku sprzęt informatyczny. Niecałe 2 tygodnie wcześniej firma zawarła kontrakt z Pekao S.A. o wartości 729,4 tys. zł na świadczenie usług wdrożeniowych. Z kolei w dniach 21 i 22 grudnia br. B3System S.A. podpisał dwie umowy z bankami. Przedmiotem pierwszej jest dostawa i wdrożenie systemu IT w BOŚ za 639 tys. zł. Druga opiewa na kwotę 1,39 mln zł. W jej ramach spółka dostarczy sprzęt PKO BP.