Program skierowany jest do MSP (Managed Service Providers), którzy eksploatują serwery, pamięci masowe, infrastrukturę sieciową i oprogramowanie HP, jako bazę dla swoich platform usługowych. Azlan obiecuje zapewnić dostawcom usług zarządzanych wsparcie, dostęp do specjalnych promocji oraz pomoc w rozwoju ekosystemu. Program ruszył już w Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji, a w ciągu najbliższych kilku tygodni ma być dostępny w innych krajach Europy. W programie partnerskim Signature Azlan oferuje także dostawcom usług zarządzanych dostęp do swoich narzędzi sprzedażowych i marketingowych.