Analizie poddano ponad 1 miliard zapytań przychodzących do ponad 600 tys. serwisów WWW, obsługiwanych przez serwery polskiego dostawcy usług hostingowych. Wyniki dają dość zaskakujący obraz tego, jak wygląda ruch w polskim Internecie.

Według danych Global Digital spośród 38,14 mln Polaków aż 78% korzysta z Internetu (29,75 mln). Tym bardziej zaskakuje skala ruchu na polskich serwisach, przychodzącego spoza granic naszego kraju. Jak wskazują wyniki analiz przeprowadzonych przez nazwa.pl, największą grupę użytkowników odwiedzających krajowe strony (21%) stanowią internauci pochodzący z Europy oraz mieszkańcy Ameryki Północnej (15%). Pozostałe lokalizacje generowały 5% ruchu na polskich serwisach.

Wpływ na obecny stan ma m.in. kilkunastoletnia obecność Polski w Unii Europejskiej, wymiana handlowa z firmami w UE, emigracja zarobkowa i duża liczba podróżujących Polaków. Według nazwa.pl na 41% odwiedzin z zagranicy powinien zwrócić uwagę zwłaszcza rynek e-commerce. Powyższe dane, analizowane na bazie blisko 25% domen funkcjonujących w Polsce, wskazują, że aby odnosić sukcesy, nie można ograniczać się tylko do rynku polskiego, ale należy zapewnić prawidłową obsługę również dla użytkowników łączących się spoza terytorium Polski.