Nowe strefy lokalne AWS w ponad 21 krajach, w tym w Polsce, będą dostępne od 2022 r. – ogłoszono na konferencji re:Invent.

Strefy lokalne są oparte o centra przetwarzania danych z infrastrukturą obejmującą moc obliczeniową, pamięć masową, bazę danych i inne wybrane usługi AWS. Local zones powstają w obszarach, gdzie nie ma żadnego regionu AWS, czyli dużego klastra data center. Można ich używać do uruchamiania aplikacji, które wymagają jednocyfrowych milisekund opóźnienia.

Strefy lokalne mają połączenie o dużej przepustowości między lokalnymi obciążeniami, a tymi działającymi w regionie AWS, umożliwiając łączenie się z pełnym zakresem usług lokalnych za pośrednictwem tych samych interfejsów API i zestawów narzędzi.

Oprócz Polski nowe strefy lokalne w Europie zapowiedziano w Niemczech, Austrii, Czechach, Danii, Norwegii, Finlandii, Holandii, Belgii, Portugalii i Grecji.

Powstaną również w Argentynie, Australii, Brazylii, Kanadzie, Chile, Kolumbii, Indiach, Kenii, Filipinach i Republice Południowej Afryki.

Ponadto zapowiedziano 16 stref lokalnych w USA.

Każdy region AWS to osobny obszar geograficzny, który ma wiele odizolowanych lokalizacji, znanych jako strefy dostępności (Availability Zones). Chmura AWS obejmuje obecnie 81 stref dostępności w 25 regionach geograficznych na całym świecie.

Inwestycja AWS w Polsce jest kolejną po uruchomieniu infrastruktury chmurowej przez dwóch kolejnych największych graczy na rynku: Microsoft i Google Cloud.