Aviva Investors Poland zwiększył swój stan posiadania papierów AB o ponad 276 tys. szt., tym samym przekroczył 5 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki (ma ponad 1 mln akcji, tj. 6,2 proc. kapitału i 5,7 proc. głosów na WZA). Rynkowa wartość udziałów nabytych w wyniku transakcji rozliczonej 20 listopada br. wynosi ponad 8,8 mln zł (według kursu zamknięcia na GPW w dniu 28 listopada).