Avaya przejęła Nortel Enterprise Solutions. Do jej zespołu dołączyło około 6000 pracowników NES, a wśród nich 25 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla. Przejęcie ma wzmocnić pozycję firmy w segmencie telekomunikacyjnych rozwiązań i usług dla klientów instytucjonalnych.

Joel Hackney, dotychczasowy prezes Nortel Enterprise Solutions, wejdzie w skład Komitetu Wykonawczego Avayi jako jego wiceprezes oraz prezes działu rozwiązań i systemów sieciowych dla instytucji rządowych (Avaya Government Solutions and Data).