W latach 2015-2017 liczba miejsc pracy dla specjalistów IT od obsługi urządzeń komputerowych u integratorów AV potroiła się – według raportu stowarzyszenia branżowego Avixa.

Wśród innych poszukiwanych fachowców ze sektora informatycznego są również menedżerowie projektów IT i administratorzy systemów sieciowych i komputerowych.

Specjaliści IT należą do fachowców najbardziej poszukiwanych przez integratorów AV, obok techników sprzętu audio i wideo. W 2017 r. ci drudzy stanowili 21 proc. kadr firm pro-AV z kanału sprzedaży, podczas gdy fachowcy od technik komputerowych – już 12 proc. Według niektórych badań nawet jedna trzecia stanowisk w firmach integratorskich AV ma związek z IT. Dane pochodzą z Ameryki Płn.

Rozpowszechnienie specjalizacji IT w firmach z segmentu profesjonalnego AV pokazuje, że integratorzy poszerzają swoje kompetencje, a granice między AV i IT zacierają się. Według analizy coraz ściślejsza integracja jest związana z koniecznością sprostania oczekiwaniom klientów i częstszymi wdrożeniami "on-demand". Dostawcy AV potrzebują fachowców, by budować i obsługiwać technologie oparte na architekturze sieci.

Według raportu Industry Outlook and Trends Analysis platformy do strumieniowego przesyłania multimediów, pamięci masowe i platformy dystrybucji wygenerowały 17 mld dol. przychodów w 2016 r. i stanowią obecnie prawie 30 proc. rynku pro-AV w Ameryce Północnej. Takie rozwiązania obejmują sprzęt komputerowy specyficzny dla zastosowań AV, taki jak serwery i systemy IT, które obsługują specjalistyczne oprogramowanie AV.

O zapotrzebowaniu na kompetencje informatyczne świadczą też dane o zarobkach w sektorze AV. W 2017 r. mediana wynagrodzeń dla techników sprzętu audio i wideo wyniosła 42,19 tys. dol. rocznie, a specjalistów IT – 50,21 tys. dol.

Informacje pochodzą z raportu "2018 META: Pro-AV Channel Employment Report", opracowanego przez Avixa. Pytano ok. 50 największych integratorów AV w Ameryce Północnej.