Dostawy infrastruktury AVoIP wskazują na silny trend wzrostowy w ostatnich latach. W 2018 r. sprzedaż koderów i dekoderów zwiększyła się o 69 proc. rok do roku, a w 2019 r. o 42 proc. – ustalił Futuresource Consulting. Według prognozy globalne dostawy osiągną 1 mln szt. w 2023 r., co oznacza średni roczny wzrost o 30 proc.

Jednak pomimo pozytywnych perspektyw dla rynku, AVoIP wciąż nie uzyskał szerokiej akceptacji, a wzrost jest wolniejszy niż oczekiwano.

Powodów jest kilka: zbyt wysoka cena, brak specjalistycznej wiedzy w docelowych branżach oraz niechęć partnerów w kanale sprzedaży do technologii IP – tak twierdzi analityk.

"Krótko mówiąc, rynek jest wciąż w początkowej fazie, a użytkownicy końcowi i partnerzy nie są przygotowani do całkowitego przyjęcia IP i zastąpienia zrealizowanych wdrożeń innych niż IP" – stwierdza Adam Cox, starszy analityk w Futuresource Consulting.

1G dominuje

Większość kluczowych instalacji nadal opiera się na produktach 1G. W 2019 r. stanowiły one 86 proc. dostaw, co wynika także z niewielkiej dostępności infrastruktury 10G. Liderzy rynku, jak Harman i Crestron, muszą w nią jeszcze zainwestować. Konkurencję zwiększy zapewne pojawienie się nowego gracza, jakim jest Extron.

Chociaż wdrażanie rozwiązań 10G idzie powoli, zauważono zapotrzebowanie na wysokiej jakości wyświetlanie, a także niszowe wykorzystanie, takie jak w e-sporcie. Szybki rozwój AVoIP widoczny jest również w sektorze medycznym, ale większość rynku obejmuje zastosowania korporacyjne, edukację i rozrywkę, w których znaczny udział mają rozwiązania 1G.

 

Sektor korporacyjny liderem

Zdaniem analityków sektor przedsiębiorstw jest najważniejszy dla wzrostu AVoIP o niskim opóźnieniu. Firmy szukają nowych technik przesyłania wideo w salach konferencyjnych i między lokalizacjami. Sprzedaż koderów i dekoderów AVoIP w segmencie przedsiębiorstw wzrosła prawie o 60 proc. w 2019 r., a obecnie ma 30 proc. udziału w rynku. Tam, gdzie stosowane są rozwiązania IP, zwykle są one wykorzystywane do transmisji treści digital signage do sal konferencyjnych lub innych przestrzeni wspólnych. Są one wykorzystywane również we wdrożeniach hybrydowych, gdzie treści są przesyłane między pomieszczaniami przez IP, a w samych pokojach z pomocą pasma podstawowego.

 

Wdrożenia na uczelniach

Oprócz pionu korporacyjnego rynek szkolnictwa wyższego również jest zaawansowany we wdrożeniach AVoIP. Wzrost jest związany nie tylko z dużym popytem na dystrybucję wideo w kampusach, lecz także z rosnącym zapotrzebowaniem szkolnictwa wyższego na interaktywność i dwukierunkową komunikację między wieloma miejscami na uczelni i poza nią.