Polski oddział Tech Data został autoryzowanym dystrybutorem procesorów, płyt głównych oraz produktów sieciowych firmy Intel. Jest to jedna ze zmian w ofercie dystrybutora, które mają na celu pozyskanie nowych i rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu uproszczone zostały procedury handlowe, zmieniono taryfy opłat logistycznych, a także uruchomiono najnowszą wersję systemu sprzedaży elektronicznej InTouch 5.0. i sprzedaży typu 'cash and carry’.
Tech Data zorganizuje także cykl spotkań z partnerami handlowymi pod hasłem: 'Pracujmy razem’, które odbędą się w drugiej połowie maja i pierwszej dekadzie czerwca w 12 miastach Polski. W spotkaniach może wziąć udział każda firma branży IT zainteresowana rozwojem, bądź podjęciem współpracy z dystrybutorem. Aby to uczynić należy zarejestrować się pisząc na adres e-mailowy: pracujmy_razem@techdata.pl.