AutoID wprowadziło na rynek oprogramowanie Cynapspro. Ma ono zabezpieczać dane przechowywane np. na firmowych komputerach zarówno przed działaniem wirusów jak i przed kradzieżą.

Cynapspro dopuści do użytku tylko autoryzowane nośniki USB, aparaty cyfrowe i urządzenia pamięci masowej. Uniemożliwia też uruchamianie w niepożądanych aplikacji – np. gier.

Oprogramowanie Cynapspro dostępne jest w kilku modułach, które mogą być kupione zarówno w pakietach, jak i pojedynczo:

– DevicePro 2009 – zapewnia kontrolę dostępu do portów i zewnętrznych nośników pamięci masowej.

– ApplicationPro 2009 – kontroluje i zezwala na uruchomienie plików wykonywalnych na podstawie tzw. białych list, pozwala określić, które aplikacje wolno uruchamiać w środowisku firmowym.

– CryptionPro 2009 – automatycznie szyfruje dane na nośniku przenośnym.

– CryptionPro HDD2009 – umożliwia kompleksową ochronę danych przechowywanych w
komputerze przenośnym, gwarantuje ochronę dostępu (uwierzytelnienie przed uruchomieniem).