Ministerstwo Finansów planuje zmianę zasad zwrotu VAT-u od aut z kratką – w projekcie resortu w przyszłym roku wartość odliczenia ograniczono do 60 proc. kwoty podatku (ale nie więcej niż 6 tys. zł). Aby po 1 stycznia 2011 r. skorzystać z pełnego odliczenia, należy do 31 grudnia br. podpisać umowę leasingu i uregulować opłatę wstępną – poinformował DGP. Na początek nabywca odzyska VAT proporcjonalnie do początkowej opłaty, a kolejne odliczenie będzie możliwe po naliczeniu pierwszej raty leasingowej i odbiorze auta. Umowę należy zarejestrować w urzędzie skarbowym w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie planowanej ustawy (zmiany dotyczące ograniczenia ulgi musi jeszcze przegłosować sejm).