Grupa Atos osiągnęła w 2019 r. przychody w wysokości 11,588 mld euro, co oznacza wzrost organiczny o 1,4 proc. wobec 2018 r. - głównie dzięki chmurze, big data i bezpieczeństwu cyfrowemu.

Marża operacyjna sięgnęła 1,19 mld euro (10,3 proc. przychodów wobec 9,8 proc. w 2018 r.). Każdy z trzech głównych segmentów grupy przyczynił się do poprawy wyniku.

Największy w grupie dział Infrastructure&DataManagement (6,3 mld euro obrotów) skorzystał z automatyzacji i programu RACE (9,7 proc. marży), dział Business&Platform Solutions z synergii kosztów z przejętą firmą Syntel (11,7 proc.). Najwyższe marże Atos osiąga w dziale BigData&Cybersecurity (14,2 proc. w 2019 r.). Dzięki optymalizacji wydatków spadły koszty korporacyjne.

Udział w zysku netto z działalności operacyjnej grupy wyniósł 414 mln euro, a znormalizowany zysk netto z działalności operacyjnej - 834 mln euro.


Transformacja w 2020 r.

Na 2020 r. zapowiedziano transformację. Możliwe są przyspieszające ją przejęcia. Zmiany mają pomóc w zaspokajaniu nowych i złożonych potrzeb klientów, m.in w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Grupa, jak poinformowano, przechodzi na podejście branżowe. Zapowiada rozwój specjalistycznej wiedzy i przekształcenie portfolio produktów.

 

Polski bilans na razie nie znany

Atos nie ujawnia wyników dla Polski. Spółka Atos Polska należy do jednostki biznesowej Benelux and The Nordics, która w 2019 r. wypracowała 1,047 mld euro przychodów (+3 proc. r/r) oraz 8,4 proc. marży operacyjnej wobec 7 proc. rok wcześniej. Czyli marża w regionie była niższa niż średnia dla grupy.

W 2018 r. przychody ze sprzedaży Atos Polska wyniosły 103,63 mln zł, a zysk netto 2,6 mln zł.