Atos ponownie ocenił swoją sytuację finansową i okazało się, że wyniki będą jeszcze słabsze, niż przewidywano na początku roku, gdy ujawniono szereg problemów.

1,9 mld euro utraty wartości

Według nowych wyliczeń utrata wartości firmy i innych aktywów trwałych wyniesie ok. 1,9 mld euro. To efekt analizy, obejmującej m.in. możliwość odzyskania aktywów w przyszłości i rentowności dotychczasowych kontraktów.

Grupa zaksięguje za II półrocze 2021 odpis aktualizujący wartość aktywów kontraktowych, rezerwy na nieściągalne należności oraz rezerwę na przyszłe straty do ok. 0,5 mld euro.

Głębsze cięcie prognozy

Atos szacuje obecnie, że przychody grupy w 2021 r. spadną o ok. -2,6 proc. i wyniosą ok. 10,8 mld euro (w styczniu br. zakładano ok. -2,4 proc. spadku).

Marża operacyjna sięgnie ok. 3,5 proc. (wobec ok. 4 proc. ogłoszonych w styczniu br.). Przepływ środków pieniężnych będzie ujemny: ok. -420 mln euro (tak jak w poprzedniej prognozie).

Marżę zmniejszy głównie zmiana w realizacji kontraktu na BPO dla brytyjskiej instytucji finansowej. Ponadto w styczniu br. sygnalizowano opóźnienia w projektach, a także w finalizacji kilku dużych umów oraz ograniczenie niskomarżowej odsprzedaży sprzętu i oprogramowania, wśród przyczyn słabszych wyników finansowych.

Pierwszy krok planu naprawczego

Tak jak zapowiadano na początku roku, jest już plan naprawczy. Atos zamierza solidnie wstrząsnąć strukturą korporacji.

Ogłoszono uproszczenie zarządzania i zorganizowanie go wokół 3 linii biznesowych i 4 regionów. Jak poinformowano, jest to pierwszy krok planu naprawczego.

Nowa struktura zarządzania

Według zapowiedzi nadzór zarządczy spółki zostanie usprawniony, w celu zwiększenia kolegialności, przyspieszenia procesu decyzyjnego i rozliczeń. Jego struktura będzie się opierać na nowo utworzonym zarządzie, składającym się z 12 członków.

Trzy linie biznesowe Atosa
„Tech Foundations” – łączy takie aktywa jak centra danych i hosting, cyfrowe miejsce pracy, zintegrowana komunikacja i współpraca (UCC) oraz outsourcing procesów biznesowych (BPO).
„Digital” – biznes usługowy w obszarach digital, cloud i dekarbonizacji oraz wsparcie klientów w cyfrowej transformacji.
„Big Data & Security” (BDS) – produkty i usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, HPC, rozwiązania brzegowe, systemy krytyczne.

Powołano także szefów każdej z wymienionych linii.

4 regiony

Będą posiadać regionalne zasoby i rozliczać pełny rachunek zysków i strat.

Cztery regiony Atosa
Europa Północna i APAC (szef Adrian Gregory)
Europa Środkowa (Clay van Doren)
Europa Południowa (Yannick Tricaud)
Ameryki (Dave Seybold)

Nowe podejście branżowe

Atos poinformował także o „dostosowaniu podejścia” branżowego:

  • branże o charakterze lokalnym (sektor publiczny, obrona, produkcja, zasoby i usługi) zostaną przesunięte do regionów
  • branże o znaczeniu globalnym (usługi finansowe i ubezpieczenia, technologie, media i telekomunikacja, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze) pozostaną na poziomie grupy – w ramach nowo utworzonego globalnego „komercyjnego centrum doskonałości”.

Nowa rola – Chief Commercial Officer

Utworzono nową rolę Chief Commercial Officer (CCO). Określono ją jako „centrum doskonałości”. CCO zajmie się wdrażaniem najlepszych praktyk w całej organizacji, koncentrując się na dużych globalnych klientach, operacjach sprzedaży, sojuszach, partnerstwach i podejściu branżowym.

„Nowe zarządzanie zostało przygotowane jako kluczowy czynnik umożliwiający zmianę sytuacji w grupie i stanowi najważniejszy krok umożliwiający odbicie” – zapewnia Rodolphe Belmer, CEO Atosa.

Partnerstwa z hiperskalerami stają się strategiczne

Atos przekonuje również, że branża usług IT nadal stwarza ogromne możliwości. Dodaje, że partnerstwa i sojusze – zwłaszcza z hiperskalerami – stają się coraz bardziej strategiczne.

W 2021 r. grupa zdecydowała o większej koncentracji na segmentach digital, cloud, security i dekarbonizacji, niż na klasycznych usługach infrastrukturalnych.

W zeszłym tygodniu pojawiła się nieoficjalna informacja, iż Thales jest zainteresowany przejęciem biznesu cyberbezpieczeństwa Atosa. Jednak Atos zapewnił, że nie jest on na sprzedaż.