Zgłoszenie wierzytelności w łącznej kwocie 26,75 mln zł zostało dołączone do akt postępowania restrukturyzacyjnego, jakie prowadzone jest wobec Actionu.

„Jak wynika z treści ww. pisma podstawą zgłoszonej wierzytelności miał być nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w dniu 16.06.2016 r. wraz z klauzulą wykonalności z dnia 7.10.2016 r.” – poinformował zarząd Actionu, dodając, że orzeczenie nie zostało doręczone spółce.

Zdaniem Actionu Atos nie ma podstaw prawnych, by dochodzić tych roszczeń. 

Action 8 grudnia br. złożył w warszawskim Sądzie Rejonowym uzupełniony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Na ten dzień suma wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie wynosiła 590,6 mln zł. W tym suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa stanowiła 349,4 mln zł, a suma wierzytelności spornych w odrębnym spisie – 135,6 mln zł.