Od czerwca w sprzedaży są dwie nowe wersje zewnętrznych zegarów radiowych Elproma, przeznaczonych do synchronizacji czasu w serwerach LAN. Model DCF PC CLOCK wykorzystuje do synchronizacji informacje pochodzące z zegara atomowego w Frankfurcie (nadawane na falach długich 77,5 kHz). Drugi model to zegar GPS PC CLOCK, który jako źródło czasu wykorzystuje sygnał radiowy pobierany z sieci satelitów GPS (transmisja w widmie rozproszonym o częstotliwości 1,5 GHz). Odbierane drogą radiową informacje o czasie przekazywane są do serwerów LAN przez łącze RS-232.
Zmiany czasu odbywają się w pełni automatycznie. Producent udostepnia sterowniki m.in. do systemów: Windows 95/98/Me/NT/2000, Linux, Sun Solaris, HP-UX. Dostępne są również wersje zegarów z czasem GMT. Na stronie Elpromy (www.zegar.net.pl) oprócz informacji o zegarach można dokonywać darmowej synchronizacji czasu przez Internet.