Wprowadzając swój program partnerski, który ma pomóc w dotarciu do klientów, a co za tym idzie zwiększeniu sprzedaży, Atman wskazuje na wysoki potencjał rynku data center. Od kilku lat rośnie on w dwucyfrowym tempie, a w Polsce rozwija się szybciej niż w Europie Zachodniej. Firma PMR Research szacowała w ubiegłym roku jego wartość na blisko 1,5 mld złotych.

Mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami, które pozytywnie wpływają na rynek: to szybki rozwój usług finansowych, sektora e-commerce, postępująca digitalizacja sektora publicznego i prywatnego czy coraz większe zapotrzebowanie na transmisję wideo. Korzystnie na rozwój rynku wpływa także stopniowa popularyzacja chmury obliczeniowej – zwraca uwagę Piotr Zdrowowicz z Atmana. 

Współpracujący z Atmanem partnerzy mogą sprzedawać usługi data center, takie jak kolokacja, serwery dedykowane, chmura obliczeniowa czy Storage as a Service, a także telekomunikacyjne, m.in. dostęp do Internetu i transmisję danych. Program partnerski przewiduje wsparcie merytoryczne i handlowe podczas sprzedaży oraz pomoc przy pozyskiwaniu nowych klientów, a także udział w bezpłatnych szkoleniach produktowych i wparcie marketingowe.  

Przystąpienie do programu jest bezpłatne, a sprzedaż może być rozliczana w modelu abonamentowym, w którym wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie, lub agencyjnym – z jednorazowym rozliczeniem.