Zgromadzenie akcjonariuszy ATM podjęło uchwałę o wycofaniu spółki z warszawskiej giełdy. Zarząd został zobowiązany do podjęcia niezbędnych czynności czynności w tej sprawie.

Decyzja o wyjściu ATM z giełdy jest związana z zamiarem doprowadzenia do sprzedaży udziałów w spółce strategicznemu inwestorowi. Stwierdzono, że inwestorzy w segmencie centrów danych preferują spółki prywatne (nienotowane na giełdzie).

Wniosek uchwały na walne zgromadzenie, dotyczącej opuszczenia GPW złożyli główni udziałowcy ATM: MCI.PrivateVentures, AAW III i AAW X. Fundusz należący do MCI kontroluje już pośrednio lub bezpośrednio 100 proc. akcji ATM, po tym, jak w lipcu dokonano przymusowego wykupu nieco ponad 2 proc. papierów od mniejszościowych udziałowców. Wcześniej rozpoczęto przegląd opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę. Analizowane warianty obejmują pozyskanie inwestora.

W I kw. 2020 r. przychody ATM wyniosły 40,33 mln zł wobec 35,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r., a zysk netto wzrósł do 4,6 mln zł wobec 0,8 mln zł przed rokiem.