W pierwszym półroczu 2020 przychody ze sprzedaży ATM były wyższe o 15 proc. r/r (82,4 mln zł), do czego przyczynił się jak zwykle segment usług centrów danych (+30 proc. r/r) oraz utrzymujące się od początku 2016 r. na zbliżonym poziomie przychody z usług telekomunikacyjnych (+1,5 proc. r/r). Już niemal 100 proc. całkowitych przychodów ATM generuje dzięki powtarzalnym wpływom abonamentowym.

Dane potwierdzają wstępne wyniki I półrocza br.

Zysk ze sprzedaży wzrósł o 13 proc. r/r. Rentowność sprzedaży obniżyła się o 1 p.p. i wyniosła 60,4 proc.

Zysk EBITDA wyniósł w I poł. 34,6 mln zł (+23 proc. r/r).

Operator centrów danych Atman wypracował 8,2 mln zł zysku netto wobec -0,65 mln zł straty przed rokiem.

W II kw. 2020 r. zysk netto wyniósł 3,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było -1,45 mln zł straty. Przychody wzrosły o 18 proc., do 42,06 mln zł.

Klienci więcej płacą za IaaS i kolokację

Wyniki ATM wskazują na szczególnie silny wzrost zapotrzebowania na IaaS w br., gdzie wzrost wyniósł 39 proc. r/r (+3,8 mln zł r/r w skali półrocza), m.in. dzięki pozyskaniu nowych klientów, dla których – jak twierdzi spółka – realizowano kompleksowe i „uszyte na miarę” rozwiązania łączące cloud-computing, serwery dedykowane oraz bezpieczeństwo IT.

Na usługach kolokacyjnych (wraz z usługami towarzyszącymi, w tym zasilania gwarantowanego), przychody wzrosły o 27 proc. r/r (+6,0 mln zł).

Usługi z kategorii security, w tym przede wszystkim usługi biur zapasowych również sprzedawały się lepiej niż w I poł. 2019 r. (+22 proc., +0,3 mln zł).

Wzrost kosztów świadczenia usług o 18 proc. r/r spółka wyjaśnia głównie drożejącym prądem.

Pomyśle wiatry dla data center

ATM liczy na popyt w najbliższych latach m.in. z uwagi na postępującą cyfryzację przedsiębiorstw (zapotrzebowanie na moc obliczeniową i przestrzeni na dane), budowę sieci 5G, rosnącą ilość urządzeń mobilnych, popularność usług generujących duże wolumeny danych, jak transmisja wideo, media społecznościowe, gry online, e-commerce, internet rzeczy.

ATM poszukuje inwestora strategicznego. Spółka zostanie wycofana z warszawskiej giełdy w celu ułatwienia tego procesu. Obecnie większość udziałów w spółce kontroluje MCI.