ATM wypracował w I półroczu 2020 r. 83 mln zł przychodów ze sprzedaży (15,3 proc. wzrostu rok do roku) oraz 34,3 mln zł zysku EBITDA (+22,1 proc.) – według wstępnych, szacunkowych danych. Pominięto wpływ MSSF 16 „Leasing” na wyniki w celu zachowania porównywalności z wcześniejszymi okresami.

Wyniki nie zostały jeszcze poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Raport z audytowanymi danymi zostanie opublikowany w końcu września br.

Powyżej oczekiwań

W całym poprzednim roku – 2019 r. – przychody ATM ze sprzedaży wyniosły 150,1 mln zł, a EBIDTA 59,7 mln zł, co oznaczało przekroczenie prognozy. Zarząd wskazywał wówczas na wyższe niż zakładane przychody i zyski z usług centrów danych, w szczególności z dzierżawy serwerów i chmury.

W I kw. 2020 r. ATM miało 40,33 mln zł przychodów (+13 proc. r/r), a zysk netto wzrósł prawie 6-krotnie, do 4,6 mln zł.

ATM buduje i szuka inwestora

Spółka, do której należą centra danych Atman, zamierza pozyskać inwestora strategicznego. Akcjonariusze zdecydowali o rozpoczęciu procesu wycofania spółki z giełdy, co ma ułatwić ten proces. ATM jest kontrolowane przez MCI.

Jednocześnie ATM inwestuje w rozwój swojej infrastruktury. W Warszawie kosztem blisko 19 mln zł netto powstaje nowa serwerownia o powierzchni kolokacyjnej ok. 1,5 tys. mkw. Obiekt ma stanąć w połowie 2021 r.