AAW III, większościowy akcjonariusz ATM, zakończył przegląd potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w spółkę. W maju ub.r. operator data center informował o rozpoczęciu tego procesu. Przegląd obejmował m.in. możliwości sprzedaży udziałów w ATM inwestorowi strategicznemu lub finansowemu.

AAW III wspólnie z MCI.EuroVentures i jeszcze jednym funduszem kontrolują prawie 95 proc. akcji ATM.

AAW postanowił zamknąć przegląd po tym, gdy okazało się, że ATM przekroczył prognozę wyników na 2019 r. – według wstępnych danych.

Otóż prognoza z maja ub.r. zakładała przychody ze sprzedaży 148 mln zł oraz 58,5 mln zł zysku EBITDA. W oparciu o wstępne dane w 2019 r. przychody ATM ze sprzedaży wyniosły 150,1 mln zł (1,5 proc. powyżej prognozy oraz 9,9 proc. wzrostu rok do roku) i 59,7 mln zł zysku EBITDA (2,1 proc. powyżej prognozy oraz 24,1 proc. wzrostu r/r).

ATM więcej zarobił na dzierżawie serwerów i chmurze

Według spółki prognoza została przebita przede wszystkim dzięki wyższym niż zakładane przychodom (i zyskowi ze sprzedaży) z segmentu usług centrów danych, w tym w szczególności usług dzierżawy serwerów dedykowanych i chmury obliczeniowej.

AAW III w kontekście zakończenia przeglądu opcji wskazuje na zwiększenie dynamiki rozwoju rynku, które wynika m.in. z lokalizacji w Polsce stref dostępu największych dostawców rozwiązań chmurowych na świecie.

W związku z tym ATM opracowała plan rozbudowy kampusu data center w Warszawie przy ul. Grochowskiej o kolejne 4,5 tys. m kw. powierzchni IT. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 160 mln zł.