Atende zaprzestało uznawania jednostek pionów integracji i infrastruktury za samobilansujące się oddziały, stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstwa. Tym samym proces wydzielenia działalności operacyjnych nie będzie kontynuowany – zdecydował zarząd spółki.

Ponad rok temu Atende ogłosiło zamiar podziału spółki i wydzielenia biznesu integracji IT do nowych spółek zależnych.

Plan był taki, że działalność ta jako zorganizowana część przedsiębiorstwa połączy się z gdańskim integratorem Sevenet. Fuzja nie doszła jednak do skutku. W marcu br. spółki poinformowały o rezygnacji z połączenia.

W I połowie 2022 r. grupa Atende poprawiła wyniki wobec ub.r. Osiągnęła 102,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (+17 proc. r/r) i zysk netto 0,1 mln zł wobec 1,8 mln zł straty rok wcześniej.