W 2022 r. Grupa Atende wypracowała znacznie lepsze wyniki finansowe niż w 2021 r., tak jak na to wskazywały wstępne dane. Udany był zwłaszcza IV kw. ub.r.

Przychody ze sprzedaży w całym 2022 r. okazały się wyższe o 10 proc. r/r (do 225,6 mln zł), zysk operacyjny urósł z 0,1 mln zł do 3 mln zł, EBITDA była na poziomie prawie 13 mln zł. Zysk netto wyniósł 1,8 mln zł wobec -1,2 mln zł straty w poprzednim roku.

Marża brutto na sprzedaży za 2022 r. była na podobnym poziomie co rok wcześniej i wyniosła 24 proc. wobec 23,5 proc. w 2021 r.

Spółka w 2022 r. koncentrowała się na efektywności po słabym 2021 r., którego wynik obciążyła sytuacja związana z przerwanym dostępem do certyfikatów bezpieczeństwa przemysłowego. Skutkiem była m.in. 3-milionowa kara umowna.

W 2022 r. podobnie jak w 2021 r. na działalność i wyniki Atende negatywny wpływ miały opóźnienia w dostawach produktów, będące następstwem niedoboru półprzewodników.

„W 2022 roku wdrożyliśmy szereg działań, wpisanych w strategię Atende Next 2022-2024, dzięki którym rozpoczęliśmy rok 2023 znacznie wzmocnieni i lepiej przygotowani do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Warto wspomnieć chociażby reorganizację struktur sprzedażowych oraz wzmocnienie zespołów odpowiedzialnych za rozwój usług cyberbezpieczeństwa i chmury” twierdzi Marcin Petrykowski, prezes Atende.

W ub.r. Atende rozwijało m.in. własne rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa, rozpoczynając sprzedaż usługi w tym zakresie. Wraz z Cryptomage uzyskało 5,6 mln zł dofinansowania z NCBR na stworzenie nowego rozwiązania.

Wzmocniono współpracę z operatorami telefonii komórkowej, m.in. w procesie ich transformacji w kierunku 5G. Przychody od tego najważniejszego dla Atende segmentu rynku wzrosły do 54,8 mln zł z 46,8 mln zł w 2021 r.

Spółka zależna A2 Customer Care (A2CC) w konsorcjum Atende zawarła w ub.r. wartą 154,3 mln zł umowę na wdrożenie systemów CRM i Billing w PGE Systemy. W 2023 r. ten projekt powinien mieć istotny wpływ na wyniki finansowe grupy.

Spółka zależna OmniChip projektująca układy scalone, miała szczególnie udany rok, odnotowując wzrost przychodów ze sprzedaży i zysku netto po 70 proc. r/r (1,3 mln zł zysku).

„Chociaż osiągnęliśmy zdecydowanie lepsze wyniki finansowe niż rok wcześniej, jestem przekonany, że pozostają one dalekie od potencjału reprezentowanego przez naszą zdywersyfikowaną biznesowo grupę” – twierdzi prezes Marcin Petrykowski.

„Jesteśmy trwale obecni w branżach, które z roku na rok przyspieszają cyfryzację, jak energetyka, telekomunikacja oraz sektor publiczny. Patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem” – zapewnia szef grupy.