Atende otrzymało z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych noty obciążeniowe i wezwanie do zapłaty kar umownych na łączną kwotę 5,45 mln zł.

Noty zostały wystawione w związku z odstąpieniem przez zamawiającego od umów realizowanych przez spółkę, w wyniku utraty świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

Atende poinformowało o wniesieniu odwołań, w celu przywrócenia świadectw bezpieczeństwa przemysłowego. Oczekuje na ich rozstrzygnięcie przez stosowny organ. Spółka informuje, że nie będzie podawać szczegółowych informacji w tym zakresie.

Jednocześnie analizuje zasadność i wysokość naliczonych obciążeń.

Zarząd: noty nie zagrożą stabilności spółki

„Pomimo wysokich not obciążeniowych w sumie na sumę 5,45 mln zł, nie zagrozi to stabilności działalności spółki, może jedynie z oczywistych względów obniżyć wynik w bieżącym kwartale roku” – komentuje zarząd Atende.

Kierownictwo spółki zapewnia o dobrych perspektywach sprzedaży w całym 2021 r. i „potencjale firmy do dalszego stabilnego rozwoju, niezależnie od aktualnych problemów w jednym z sektorów naszej działalności, które to problemy postaramy się w najbliższym czasie rozwiązać we współpracy ze stosownymi organami”.

Według zarządu zarówno Atende, jak i spółki z grupy kapitałowej są na etapie wykorzystywania swojej wyjątkowej pozycji rynkowej ze względu na wytworzenie wielu innowacyjnych produktów z dziedziny telekomunikacji, energetyki i finansów.

W I kw. 2021 r. grupa Atende osiągnęła blisko 40 mln zł przychodów ze sprzedaży, mając -1,9 mln zł straty netto.

Spółka uprzedziła, że w II kw. 2021 r. wyniki mogą być niższe niż rok wcześniej, ze względu na opóźnienie z dostarczeniem produktów przez jednego z kluczowych dostawców spółki.