Radę nadzorczą Atende z końcem roku opuści Michał Markowski. Nie podał przyczyny rezygnacji. W radzie nadzorczej spółki był od 2016 r., a w 2018 r. otrzymał powołanie na kolejną 5-letnią kadencję.

Od 2014 r. Michał Markowski jest dyrektorem działu strategii i analiz GPW. Od 2016 r. świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania projektami oraz fuzji i przejęć w spółce portfelowej międzynarodowego funduszu private equity.

Michał Markowski w latach 2007-2010 był programistą i menadżerem projektu w InsERT. Od 2010 do 2012 r. zajmował stanowisko Senior Associate w dziale wycen i modelowania finansowego oraz doradztwa transakcyjnego w Deloitte Advisory. W okresie 2012 – 2014 r. był głównym ekonomistą i radcą ministra w ministerstwie skarbu państwa. W latach 2018-2019 był wiceprezesem Qumaka. Pełni funkcje w radach nadzorczych kilkunastu spółek.

Po rezygnacji Michała Markowskiego rada nadzorcza Atende składa się z 4 osób.