Nie będzie wielkiej fuzji na polskim rynku integracji IT, nad którą pracowano od pół roku. Atende i Sevenet zarzuciły pomysł połączenia i postanowiły zakończyć negocjacje.

„Strony nie doszły do porozumienia w sprawie kluczowych warunków połączenia i wspólnie postanowiły odstąpić od dalszych rozmów” – zakomunikował zarząd Atende.

Negocjowana fuzja miała objąć zorganizowaną część przedsiębiorstwa Atende, specjalizującą się w integracji ICT, oraz spółkę Sevenet (której głównym udziałowcem jest APN Promise).

Nowy gracz miał zostać jednym z największych partnerów Cisco w Polsce z obrotami na poziomie ok. 250 mln zł rocznie.

Atende zamierzało zachować kontrolę nad połączonym podmiotem, wnosząc aportem ZCP do Sevenet w zamian za objęcie akcji. Takie rozwiązanie zakładał list intencyjny, podpisany w październiku 2021 r. W ostatnich miesiącach trwały negocjacje i wyceny. Według założeń do ewentualnej transakcji miało dojść najpóźniej do końca II kw. 2022 r.

Zamiar fuzji uzasadniano potrzebą konsolidacji z powodu silnej konkurencji. Jeden podmiot miał skupić uzupełniające się kompetencje i ofertę.

Dzięki połączeniu, przewagi rynkowe obu firm, wynikające z szerokiej wiedzy inżynierskiej oraz wzajemnych komplementarnych umiejętności technicznych skupione zostaną w jednej organizacji, która ma szansę ugruntować i w znaczący sposób wzmocnić pozycję lidera rynku integracji teleinformatycznej” – mówił w październiku ub.r. prezes Sevenet Rafał Chomicz.

Strata Atende w 2021 r.

Atende SA w 2021 r. według wstępnych, szacunkowych danych, miało jednostkowo 4,2 mln zł straty netto, osiągając przychody 182,7 mln zł, niższe o ok. 10 proc. niż w 2020 r.

Dołek według wyjaśnień zarządu był spowodowany głównie czasową utratą świadectw bezpieczeństwa przemysłowego oraz opóźnieniami w dostawach produktów, związanych z kolei z zakłóceniami w łańcuchu dostaw kluczowego dostawcy Atende.