W I połowie 2022 r. Grupa Atende osiągnęła 102,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 17 proc. r/r). Zysk EBITDA wzrósł o 31 proc. r/r i wyniósł 5,7 mln zł. Odnotowała zysk netto 0,1 mln zł wobec 1,8 mln zł straty rok wcześniej.

Już szacunkowe dane za II kw. br. wskazywały na znaczną poprawę rentowności po słabszym minionym roku.

Co istotne, zyski urosły pomimo wyższych kosztów zatrudnienia i inflacji (koszty wzrosły o 10 proc. r/r).

Według ostrożnych szacunków w drugim półroczu koszty mogą wzrosną o dalsze 4-5 proc., stąd grupa rozmawia ze swoimi klientami o waloryzacji kontraktów. „Żaden klient nie traktuje tego jako czegoś nietypowego. Chcemy również wpisać waloryzację inflacyjną do umowy” – zapowiada wiceprezes Mariusz Stusiński według PAP Biznes.

Kto zamawiał za miliony

Jak podaje Atende, wyższa niż rok wcześniej sprzedaż w pierwszym półroczu 2022 dotyczyła praktycznie wszystkich sektorów rynku.

Tradycyjnie, najwyższe przychody ze sprzedaży dotyczyły sektora telekomunikacji i mediów. Wyniosły one 34,8 mln zł, przede wszystkim w związku z pracą na rzecz operatorów mobilnych w zakresie rozbudowy infrastruktury do transmisji danych oraz rozliczeń i billingu usług IP.

Na drugim miejscu pod względem wielkości sprzedaży był sektor: przemysł, handel, usługi, gdzie przychody wyniosły w sumie 33,3 mln zł (wzrost o 13 proc. r/r.), głównie dzięki realizacji kompleksowych usług IT w oparciu o infrastrukturę sieciową i hiperkonwergentną dla rynku enterprise oraz w obszarze rozwiązań dla energetyki.

Mundurowi znów kupowali więcej

Mocno zwiększyły się przychody grupy od klientów sektora publicznego w I półroczu br. – o 55 proc. r/r i wyniosły 18,2 mln zł.

Porównując rok do roku należy pamiętać, że ubiegłoroczne wyniki II kwartału były obciążone karami umownymi na łączną kwotę ponad 3 mln zł, spowodowanymi przejściową utratą świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

Świadectwa zostały przywrócone, dzięki czemu już w pierwszym półroczu 2022 r. brak naliczonych kar oraz znaczący wzrost sprzedaży do sektora publicznego, szczególnie do sektora służb mundurowych, przełożyły się na lepsze wyniki finansowe” – wyjaśnia Marcin Petrykowski, prezes Atende.

Sprzedaż do klientów sektora finansowego w I półroczu 2022 r. (na poziomie 16,5 mln zł) także silnie wzrosła – o 65 proc. r/r. Działalność dotyczyła m.in. budowy data center oraz kontraktów w zakresie outsourcingu, usług serwisowych i usług cloud computing.

Energetyka inwestuje

Zwraca uwagę duży wzrost sprzedaży na działalności związanej z inteligentnymi sieciami energetycznymi, czym zajmuje się spółka Atende Industries (3,8 mln zł przychodów wobec 2,1 mln zł rok wcześniej).

Z kolei spółka A2 Customer Care (A2CC) kontynuuje pracę nad wdrożeniem centralnego systemu bilingowego i CRM dla dwóch spółek z Grupy Kapitałowej PGE. Ofertę A2CC wartą 154 mln zł wybrano w przetargu w kwietniu br. Według Atende to jeden z największych aktualnie implementowanych systemów bilingowych w Polsce, którego wdrożenie zaplanowane jest na 3 lata.

„Usługa, w którą bardzo wierzymy”

Atende chce mocno rozwijać biznes w sektorze finansowym oraz smart metering (inteligentny system opomiarowania energii elektrycznej). „To usługa, w którą bardzo wierzymy” – twierdzi prezes Marcin Petrykowski.