Kontrakt zawarto na 4 lata. Quest Dystrybucja zapewni wsparcie techniczne dla oprogramowania Quest Software, które ministerstwo wykorzystuje do zarządzania bazami danych Oracle, diagnostyki i rozwiązywania problemów wydajnościowych. Umowa objęła również zakup dodatkowych licencji.