W ramach umowy szpital zostanie wyposażony w nowy sprzęt komputerowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu dla pacjentów. Najważniejszym elementem projektu będzie AMMS (Asseco Medical Menagement Solutions) – zintegrowany system kompleksowej obsługi placówki medycznej. Firma planuje wdrożyć 19 modułów AMMS do różnych zadań. System będzie automatycznie pobierał dane pacjentów i umożliwiał generowanie odpowiedniej dokumentacji, np. kart informacyjnych, zaświadczeń lub recept. Dostarczone zostanie także narzędzie klasy Business Intelligence. Umowa obejmuje ponadto oprogramowanie do radiologii firmy ResQmed.

Asseco udostępni pracownikom szpitala platformę e-learningową. Szkolenia będą dotyczyć obsługi modułów dostarczanych w ramach projektu.