Zgromadzenie akcjonariuszy Asseco Poland powołało Piotra Żaka do składu rady nadzorczej spółki w kadencji obejmującej lata.2017-2021. Będzie siódmym członkiem tego gremium.

Piotr Żak od 2014 r. prowadzi działalność biznesową m.in. w zakresie budowania i wpierania start-upów. Opracowuje i wdraża narzędzia do komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.

Jest twórcą m.in. takich firm jak Frenzy, podmiotu z branży e-sportu, która produkuje audycje dla Polsat Games, oraz Golden Coil, prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.

Piotr Żak jest członkiem rady nadzorczej Telewizji Polsat (od 2016 r.) i rady nadzorczej Netii (od 2018 r.), spółek wchodzącego w skład grupy Cyfrowy Polsat, w której obecnie pełni funkcję przewodniczącego.

Od 2018 r. zasiada w radzie nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat. W 2019 r. został powołany do rady nadzorczej Polkomtela, operatora sieci Plus.

Piotr Żak ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest synem Zygmunta Solorza.

 

Cały zysk (i jeszcze więcej) na dywidendę

Akcjonariusze Asseco Poland uchwalili również m.in. przeznaczenie na dywidendę całego zysku z 2019 r.: 206,8 mln zł. Do podziału pójdzie dodatkowo również część zysku z poprzednich lat, zgromadzona w kapitale zapasowym – 43 mln zł. W sumie na dywidendę Asseco Poland przeznaczy 249,83 mln zł, tj. po 3,01 zł na 1 akcję. Taką kwotę rekomendowały w marcu br. zarówno zarząd, jak i rada nadzorcza. Dzień dywidendy ustalono na 5 czerwca 2020 r., a dzień wypłaty na 17 czerwca 2020 r.

Wysokość dywidendy w przeliczeniu na akcję nie jest jednak wyjątkowa – w 2019 r. wypłacono 3,07 zł, a w 2018 r. – 3,01 zł.

 

Cyfrowy Polsat głównym udziałowcem Asseco

Na początku br. Cyfrowy Polsat przejął największy pakiet udziałów w Asseco Poland (prawie 22 proc.) za blisko 1,2 mld zł. Obecnie największy pakiet udziałów w Asseco Poland kontroluje Reddev Investment, spółka Zygmunta Solorza, posiadająca akcje bezpośrednio oraz pośrednio za pośrednictwem Cyfrowego Polsatu (22,95 proc. udziału, prawie 19,05 mln akcji). Pozostali duzi akcjonariusze Asseco Poland to Aviva OFE Aviva Santander (10 proc., blisko 8,3 mln akcji) i prezes Adam Góral (9,73 proc., ponad 8,08 mln akcji).