Cyfryzacja procesów biznesowych zwiększyła popyt na rozwiązania i usługi Asseco, a rentowność szczególnie mocno poprawiła się w kraju.

W segmencie Asseco Poland zysk netto wzrósł o 66 proc., do 115 mln zł, zysk operacyjny o 45 proc. (137 mln zł), podczas gdy sprzedaż wyniosła 751 mln zł, czyli o 17 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Prawie połowa zysku pochodzi z polskiego segmentu
Tym samym w kraju grupa Asseco osiągnęła najwyższą rentowność w porównaniu z innymi segmentami – wypracowała 47 proc. globalnego zysku netto dla akcjonariuszy, podczas gdy przychody stanowiły jedynie 11 proc. całkowitej sprzedaży.

W skład segmentu polskiego wchodzą m.in: Asseco Poland, Asseco Data Systems, DahliaMatic, ZUI Novum, Asseco Services, ComCERT, GSTN Consulting, Asseco Cloud oraz Asseco Innovation Fund.

Wybrane wyniki grupy w segmencie Asseco Poland (mln zł)

I poł. 2021 r.I poł. 2020 r.Różnica
Przychody od klientów zewnętrznych743637,216,6%
Zysk z działalności operacyjnej137,394,844,8%
Zysk netto dla akcjonariuszy114,669,265,6%
Źródło: Asseco Poland, skonsolidowane sprawozdanie za I poł. 2021

Rynki zagraniczne (segmenty Formula Systems i Asseco International) odpowiadały łącznie za 89 proc. przychodów grupy oraz 53 proc. zysku netto.

6,8 mld zł sprzedaży

Globalnie w I półroczu 2021 r. Asseco osiągnęło 6,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 18 proc. więcej niż w I półroczu 2020 r. Sprzedaż własnych produktów i usług IT wyniosła 5,3 mld zł, co stanowiło 78 proc. wszystkich przychodów. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 21 proc. do 672 mln zł.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 242 mln zł (+37 proc.). Grupa umocniła się we wszystkich segmentach i sektorach działalności, notując dwucyfrowe wzrosty wyników.

Największe przychody z przedsiębiorstw

Grupa Asseco najbardziej zwiększyła w I półroczu 2021 r. sprzedaż w sektorze przedsiębiorstw i instytucji publicznych (o 22 proc.).

Przychody Asseco są zdywersyfikowane sektorowo. W I poł. 2021 r. przedsiębiorstwa odpowiadały za 41 proc. sprzedaży, bankowość i finanse za 34 proc., a instytucje publiczne za 25 proc.

W samym II kw. 2021 r. grupa odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 3,5 mld zł, co stanowi wzrost o 21 proc. Zysk operacyjny poprawił się o 15 proc. i wyniósł 349 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej to 139 mln zł.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2021 r. na oprogramowanie i usługi własne ma obecnie wartość ponad 10,1 mld zł i jest o 16 proc. wyższy niż przed rokiem.

11 nowych spółek w grupie

Asseco rozwija się organicznie i poprzez przejęcia. W trakcie 6 pierwszych miesięcy 2021 r. do grupy dołączyło 11 nowych spółek, umacniając pozycję polskiego koncernu informatycznego na rynkach zagranicznych.