Rada nadzorcza Asseco Poland w nowej kadencji (2022 – 2026) powiększy się. Będzie składać się z 8 osób (obecnie 7). Zostały one powołane 20 maja br. przez walne zgromadzenie spółki.

Powołania otrzymali:
Jacek Duch (obecnie przewodniczący)
Adam Noga (obecnie wiceprzewodniczący)
Izabela Albrycht
Piotr Augustyniak
Dariusz Brzeski
Artur Gabor
Piotr Maciąg
Piotr Żak

Nowi eksperci w radzie

W porównaniu z aktualnym składem do rady dołączą Artur Gabor i Piotr Maciąg.

Artur Gabor od 2006 r. jest partnerem w Gabor & Gabor, Partner, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne. Był m.in. dyrektorem sektora finansowego IBM, Business Consulting Services (2005-2006) i dyrektorem zarządzającym ds. fuzji i akwizycji na Europę Środkową i Rosję w General Electric Capital (1998 – 2004).

Zasiadał w radach nadzorczych różnych korporacji, m.in. Getin Holding, Orlen, Orbis, Sfinks.

Brał udział w organizacjach gospodarczych, od 2005 r jest w stałym komitecie doradczym American Chamber of Commerce.

Piotr Maciąg jest specjalistą w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz bankowości. W latach 2014- 2020 był pracownikiem naukowym Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadził zajęcia z mikro i makroekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Od lutego 2020 r. jest prezesem zarządu spółki Asseco Resovia.

Opuści radę po 11 latach

W składzie na nową kadencję nie znalazł się Artur Kucharski, który jest w radzie nadzorczej Asseco Poland od 2010 r. i przewodniczy komitetowi audytu. Posiada dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Alior Banku, Asseco South Eastern Europe i Budimeksu, a wcześniej szeregu innych dużych przedsiębiorstw. W latach 1995-2010 pracował w PwC w dziale badania sprawozdań finansowych, a następnie był dyrektorem w dziale doradczym.