Komunikat mówiący, że Asseco oraz B3Systems złożyły wiążące oferty na zakup Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa, Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało na swojej stronie internetowej. Według informacji jakie uzyskaliśmy od Asseco spółka nie złożyła jednak oferty. Wysłała natomiast pismo do MSP z podziękowaniami i informacją o rezygnacji z udziału w dalszym postępowaniu. Prawdopodobnie urzędnicy nie zajrzeli do koperty, a że korespondencja przyszła w terminie przewidzianym do składania ofert na prywatyzację COIG (do 23 grudnia), potraktowali pismo od Asseco jako ofertę zakupu ośrodka i ogłosili ten fakt w oficjalnym komunikacie.

Biorąc pod uwagę stanowisko Asseco, jedyną firmą zainteresowaną prywatyzacją COIG pozostaje obecnie B3Systems. Z przetargu zrezygnował także WebInn.

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa świadczy usługi outsourcingu IT głównie dla firm związanych z górnictwem węgla kamiennego. MSP zamierza sprzedać 85 proc. udziałów firmy. Prywatyzacja ma zakończyć się w I kw. 2011 r.