Biznes IT w 60 krajach, w których działa Asseco, w tym roku daje wyższe zyski niż można było przypuszczać – wynika z danych grupy kapitałowej, Otóż w II kw. 2022 r. Asseco Poland według szacunkowych wstępnych danych osiągęło 140 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom, wobec 139,4 mln zł w II kw. 2021 r.

Wynik jest o ok. 6 proc. wyższy niż średnia spodziewana przez analityków (wg PAP Biznes), czyli zakładano, iż zysk grupy w br. pójdzie w dół wobec ub.r.

W całym I półroczu 2022 skonsolidowany zysk Asseco Poland sięgnął szacunkowo 248 mln zł wobec 241,8 mln zł w ub.r.

Asseco uprzedza, że ostateczne wyniki mogą zostać skorygowane. Będą znane w końcu sierpnia br.

Biznes pod presją kosztów

W lipcu br. Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji spółki z 79,10 zł do 73,50 zł, podtrzymując rekomendację „neutralnie”. Wkazywano na rosnące koszty. Presja kosztowa zaczęła być widoczna już w I kw. 2022 r. i eksperci przewidują, że z powodu inflacji nasili się w następnych kwartałach 2022 r.

Z tego powodu ich zdaniem zysk operacyjny największej polskiej grupy informatycznej będzie niższy o 3 proc. niż wcześniej przewidywali, zarówno w 2022 r., jak i 2023 r. Na rentowność powinien mieć także negatywny wpływ niskomarżowy biznes Asseco w Izraelu (segment Formula Systems). To oraz rosnące wydatki na wynagrodzenia mogą obniżyć marże, jednak Haitong Bank spodziewa się, że Asseco Poland ponownie przedstawi „solidne wyniki”. Duży portfel zamówień i silny kurs dolara powinny zwiększyć przychody (oczekiwane jest +18 proc. r/r w II kw. 2022 r.).