Mimo międzynarodowego rozmachu grupy Asseco Poland krajowy rynek nadal okazuje się dla koncernu najbardziej zyskowny. W polskim segmencie w 2021 r. Asseco osiągnęło 1,56 mld zł przychodów (czyli 10,8 proc. obrotów całej grupy) oraz 206,6 mln zł zysku netto przypisanego dominującej jednostce (44 proc. zysku grupy).

Wobec 2020 r. zysk netto na krajowym podwórku poprawił się o 23 proc. (ze 167,9 mln zł). Niemal tak samo urósł zysk operacyjny (z 214,8 mln zł do 263,3 mln zł), przy obrotach większych o 9,5 proc. r/r (w 2020 r.: 1,424 mld zł).

W skład krajowego segmentu wchodzą m.in. Asseco Poland, Asseco Data Systems, DahliaMatic, ZUI Novum, Asseco Services, ComCERT, GSTN Consulting, Asseco Cloud, Krajowy Operator Chmury Medycznej oraz grupa Asseco Innovation Fund.

14,5 mld zł globalnie

W sumie w 2021 roku Asseco osiągnęło globalnie rekordowe 14,5 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 19 proc. więcej niż w 2020 r. Zdecydowaną większość obrotów generują własne produkty i usługi, których sprzedaż okazała się wyższa o 17 proc. i wyniosła 11,3 mld zł.

Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 20 proc. do 1,5 mld zł, a zysk netto dla akcjonariuszy o 17 proc., do 468 mln zł. Czyli w kraju poprawa była większa niż średnia.

W ub.r. do grupy dołączyło 18 spółek działających na rynku izraelskim, europejskim i amerykańskim.

Przychody w 2021 r. rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 40 proc., bankowość i finanse – 35 proc., instytucje publiczne – 25 proc.

Ważne własne oprogramowanie i usługi

Koncentrowaliśmy się na sprzedaży własnego oprogramowania, świadczeniu usług z nim związanych, a także na zwiększaniu skali naszego biznesu poprzez akwizycje. Umacnialiśmy naszą pozycję w obszarze cyberbezpieczeństwa i chmury, które po 2020 r. nabrały szczególnego znaczenia” – komentuje Adam Góral, prezes Asseco Poland.

Plany na 2022 r.

Jak zapowiada szef grupy, celem na 2022 r. pozostaje utrzymanie wiodącej pozycji Asseco w bankowości, ubezpieczeniach, energetyce, telekomunikacji, opiece zdrowotnej i administracji publicznej. Planowany jest dalszy rozwój własnych produktów i usług, wzmacnianie pozycji na rynku ERP oraz w płatnościach i usługach zaufania. Będą także kontynuowane inwestycje w chmurę i usługi związane z cyberbezpieczeństwem.

Wojna pokazała znaczenie cyberbezpieczeństwa

„Nie sposób nie wspomnieć o wojnie w Ukrainie, której długofalowe skutki trudno dziś przewidzieć. Już jej pierwsze dni pokazały, jak ważne jest zadbanie o cyberbezpieczeństwo kraju oraz utrzymanie ciągłości działania kluczowych systemów i infrastruktury krytycznej” – dodaje Adam Góral.