Jacek Duch będzie przewodniczącym rady nadzorczej Asseco Poland na kolejną kadencję, obejmującą lata 2022 – 2026. Tak zdecydowali członkowie tego gremium, liczącego obecnie 8 osób.

Jacek Duch kieruje radą od 2017 r. Jest weteranem branży z wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym, w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.

Karierę rozpoczął w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech, a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC). Od 1989 r. nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.

Od 1993 do 1998 r. kierował Oracle Polska. Następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software i Prokom Internet. Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

Obecnie jest przewodniczącym rad nadzorczych Asseco Poland, R22 i Decsoft oraz członkiem rad m.in. Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe i Asseco International. Jest wspólnikiem i akcjonariuszem Allterpower, Bioalter, Decsoft oraz R22.

Wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Asseco Poland ponownie został Adam Noga. Sprawuje tę funkcję od 2007 r. W latach 1998-2006 pełnił funkcję przewodniczącego.

Adam Noga jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych. Przez wiele lat pracował w administracji centralnej, m.in. w resorcie finansów i przekształceń własnościowych. W latach 2002 – 2005 sprawował funkcję doradcy wicepremiera i ministra finansów. Był członkiem rady nadzorczej m.in. Prokom Software, Kredyt Banku, Warta TUiR i Warta UnŻ.

Rada nadzorcza Asseco Poland wybrała również komitet audytu w składzie: Artur Gabor (przewodniczący), Jacek Duch i Piotr Augustyniak.