Zakupu dokonało Asseco SEE (South Eastern Europe), spółka z Grupy Asseco. Na podstawie umów zawartych 13 września br. przejęto 100 proc. udziałów w Biro Data Servis oraz 50 proc. w Cardinfo za łączną kwotę 3,68 mln euro. W ramach transakcji kontrahenci objęli ponadto 592 tys. akcji Asseco SEE o wartości 6,6 mln zł.

Właścicielem pozostałych 50 proc. udziałów w Cardinfo BDS jest spółka zależna Asseco z siedzibą w Belgradzie. Przejęte firmy specjalizują się w sprzedaży oraz usługach zarządzania i utrzymania sieci bankomatów. Za pośrednictwem bankomatów sprzedają także usługi dostawców zewnętrznych na bazie własnych rozwiązań.

W 2009 r. Biro Data Servis miało 6,9 mln euro przychodów, natomiast zysk netto spółki wyniósł 600 tys. euro. Firma zatrudnia 71 osób. Przychody Cardinfo BDS w tym samym okresie zamknęły się kwotą 1,9 mln euro, a zysk netto osiagnął 300 tys. euro. W Cardinfo pracuje 28 osób.

Zysk netto Asseco SEE w I poł. 2010 r. wyniósł 17,98 mln zł wobec 20,19 mln zł rok wcześniej (spadek o 11 proc.). Przychody wyniosły 192,63 mln zł (spadek o 15 proc.)

Asseco SEE poprzez przejęcia bałkańskich firm zamierza zbudować grupę regionalną działającą w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowenii oraz Turcji. We wrześniu podpora grupy – Asseco PL (ma większość udziałów w spółce SEE) – weszło na rynek amerykański, informując o zakupie pakietu kontrolnego firmy Formula Systems notowanej na Nasdaq. Kwota transakcji ma nie przekroczyć 145,3 mln dol.