Polska firma we współpracy Europejską Agencją Kosmiczną rozpoczęła projekt, którego wartość wynosi ok. 1 mln zł netto. Ma być zrealizowany w ciągu dwunastu miesięcy. Asseco będzie odpowiedzialne za stworzenie aplikacji, które służą do monitorowania i zarządzania misjami eksperymentalnymi z wykorzystaniem satelitów typu CubeSat. Narzędzie noszące roboczą nazwę EUD4MO (EGOS User Desktop 4 Mission Operations Services) zapewni łatwe dotarcie do funkcjonalności udostępnianych rozproszonej grupie odbiorców przez serwisy MOSCM (Mission Operation Services for Monitoring and Control). Zestaw uniwersalnych aplikacji, obsługujących funkcje występujące we wszystkich misjach, pozwoli redukować koszty, a także ułatwi wymianę doświadczeń oraz obserwacje między stronami uczestniczącymi w prowadzonych działaniach.

Nowy projekt Asseco zostanie wykonany na potrzeby Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych (ESOC) w niemieckim Darmstadt. Jest częścią szerszych prac prowadzonych przez komitet zrzeszający agencje kosmicznego z całego świata (CCSD – Consultative Committee for Space Data Systems), który dąży do standaryzacji usług w segmencie kosmicznym.