Spółka chciałaby pozyskać z giełdy 200-300 mln dol. po cenie nie niższej niż 60 zł za jeden papier. Nad projektem startu na amerykańskim parkiecie czuwa Formula Systems, spółka zależna Asseco.