Przyspieszenie cyfryzacji w kraju znalazło odzwierciedlenie w wynikach największego polskiego koncernu informatycznego.

W IV kw. 2020 r. w segmencie polskim grupa Asseco osiągnęła:

428,7 mln zł przychodów ze sprzedaży,

81,5 mln zł EBIDTA (marża 19 proc.)

59,8 mln zł zysku operacyjnego (marża 13,9 proc.).

Zysk okazał się ponad dwukrotnie wyższy niż w IV kw. 2019 r. (27,5 mln zł, marża 8,6 proc.).

Przychody były większe o ponad 100 mln zł (318,5 mln zł w IV kw. 2019 r.).

Marża EBIDTA w IV kw. 2019 r. wyniosła 15,8 proc.

Ponad 1,4 mld zł sprzedaży w kraju w całym roku

W całym 2020 roku sprzedaż w polskim segmencie również była wyraźnie wyższa, przekraczając 1,4 mld zł

Przychody grupy Asseco w segmencie Asseco Poland w 2020 i 2019 r. (tys. zł)

Rynek20202019
Bankowość i finanse440,1443,50
Przedsiębiorstwa335,2
 


277,9
Instytucje publiczne656,9
 


490,9Razem przychody operacyjne
1432,21212,3
EBIDTA306,6244,8
Marża EBIDTA21,4%20,2%
Zysk operacyjny214,8153,1
Marża zysku operacyjnego15%12,6%
Źródło: Asseco Poland, sprawozdanie finansowe

12 mld zł światowych przychodów

Wpływy ze spółek z Polski w 2020 r. stanowiły 12 proc. przychodów całej grupy.

Globalne przychody grupy Asseco w całym 2020 r. wyniosły 12,19 mld zł wobec 10,667 mld zł w 2019 r.

Grupa zanotowała wzrosty we wszystkich segmentach operacyjnych: Asseco Poland, Formula Systems i Asseco International.

Zysk operacyjny przekroczył 1,2 mld zł. Zysk netto wzrósł o 25 proc., do 402 mln zł.

Własne oprogramowanie i usługi miały blisko 80 proc. udziału w sprzedaży grupy.

Umiarkowany optymizm szefa Asseco

„Branża, w której działa Asseco okazała się jeszcze bardziej potrzebna w tym trudnym dla wszystkich czasie” – komentuje w liście do akcjonariuszy prezes Asseco Poland, Adam Góral.

Zaznacza przyspieszenie procesów cyfryzacji w firmach i instytucjach, co skutkowało zwiększonym zapotrzebowaniem na rozwiązania i usługi IT. Zwraca jednak uwagę na ryzyko spowolnienia wskutek negatywnego wpływu pandemii.

„Nie możemy wykluczyć, że w dłuższym terminie negatywny wypływ pandemii na ogólną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie może mieć przełożenie na całą gospodarkę, pośrednio również na nasz biznes. Dlatego jesteśmy umiarkowanymi optymistami” – stwierdza szef grupy.

Federacja kluczem do sukcesu

W ub.r. grupa Asseco koncentrowała się na wsparciu klientów w obliczu pandemii, realizowała strategię dywersyfikacji biznesu – na poziomie krajów, sektorów i produktów.

Do grupy Asseco w ub.r. dołączyło 15 nowych spółek.

„Niezmiennie działamy w modelu federacyjnym i jestem przekonany, że to jest klucz do naszego sukcesu” – stwierdza Adam Góral.

Dlaczego polskie firmy będą inwestować

Asseco przewiduje, że w kraju w segmencie przedsiębiorstw popyt będzie generowany przez większe potrzeby informatyczne firm, wraz z rozwojem skali ich działalności (zwiększanie popytu na ERP). A ponadto:

• Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów (rozwój rozwiązań chmurowych oraz SaaS)

• Potrzeba zarządzania ogromną ilością danych,

• Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych.

Asseco przytacza prognozy analityków banku Pekao, według których od II połowy 2021 r. sektor oprogramowania i usług powinien powrócić na ścieżkę dynamicznego wzrostu wraz ożywieniem gospodarczym na świecie.

W perspektywie średnio- i długookresowej, od 2022 r., analitycy spodziewają się, że liczne szanse rozwojowe dla branży (postępująca cyfryzacja i transformacja cyfrowa firm i obywateli, niskie nasycenie usługami IT w Polsce) przeważą nad barierami wzrostu (jak rosnące koszty pracy i drenaż talentów, umiarkowanie korzystna struktura gospodarki – relatywnie duży udział prostych procesów i mniej zaawansowanych branż).