Asseco Data Systems (ADS) połączyło 6 spółek: ADH Soft, Combidata, Otago, Zeto Bydgoszcz, Zeto Łódź, Unizeto Technologies. Prezesem jest Andrzej Dopierała, były szef Oracle’a w Polsce, a wcześniej również HP. W 2013 r. został wiceprezesem Asseco Poland. Wśród wiceprezesów ADS jest m.in. Paweł Czajkowski, przez 10 lat szef HP w Polsce.

Według Andrzeja Dopierały dzięki fuzji dotychczasowe firmy zależne Asseco działając jako jeden podmiot będą miały większe możliwości rozwoju, poprawi się ich sytuacja konkurencyjna. Szef spółki chce, by ADS było liderem rozwiązań dla samorządów oraz bezpieczeństwa cyfrowego (chodzi o podpis elektroniczny i certyfikaty bezpieczeństwa). Jednym ze strategicznych celów jest eksport produktów i usług.

Cel jeśli chodzi o przychody na 2015 r. to 450 mln zł sprzedaży oraz ok. 40 mln zł EBITDA. Do końca roku dla ADS ma pracować ok. 1 tys. osób (obecnie ok. 700). Spółka będzie miała 10 oddziałów. Centrala znajduje się w Gdyni. Oprócz tego będą biura m.in. w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie i Katowicach. 

Spółka jest producentem oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej dla samorządów, administracji regionalnej do obsługi świadczeń społecznych. Działa też na rynku klientów komercyjnych. Dostarcza produkty, usługi i rozwiązania informatyczne, bazujące na oprogramowaniu własnym i innych firm oraz na usługach i infrastrukturze teleinformatycznej.

ADS ma obsługiwać klientów na rynkach lokalnych, zarówno przedsiębiorstwa, jak jednostki administracji samorządowej.