Asseco wezwało udziałowców Infovide-Matrix do sprzedaży akcji po 6,01 zł za szt., co oznacza sumę blisko 75 mln zł za 100 proc. papierów. Zapisy zainteresowanych ofertą rozpoczną się 13 października, a zakończą 12 listopada. Aby transakcja została sfinalizowana, niezbędna jest zgoda UOKiK oraz przekroczenie w wezwaniu zapisów na minimum 70,01 proc. udziału w kapitale Infovide – Matrix. Umowa z głównymi akcjonariuszami zapewnia Asseco taką większość.

Zakup Infovide-Matrix ma być kolejnym krokiem w budowie silnej polskiej firmy informatycznej. Pozwoli Asseco rozszerzyć ofertę usług. Zapowiedziano, że klienci obu firm uzyskają dostęp do pełnej oferty oraz know-how zarówno Infovide-Matrix, jak i całej grupy Asseco. W ocenie prezesa Asseco, Adama Górala, kompetencje obu zespołów uzupełniają się, co powinno przełożyć się na bardziej kompleksową ofertę dla klientów i wzrost konkurencyjności grupy na polskim rynku.

Według szefa Infovide-Matrix rosnąca skala działalności firmy sprawia, że potrzebny jest inwestor.

– Uznaliśmy, że wykorzystanie okazji, dużych projektów jakie pojawiają się dziś w naszym zasięgu, wymaga wzmocnienia kapitałowego – wyjaśnia prezes Infovide-Matrix, Borys Stokalski.

Do sfinalizowania transakcji Infovide-Matrix będzie funkcjonował bez zmian, realizując umowy i projekty dla dotychczasowych klientów. Docelowo zespoły obu firm będą ściśle współpracować, świadcząc usługi dla takich sektorów jak energetyka, bankowość, telekomunikacja i administracja publiczna.

W I poł. 2015 r. grupa Infovide-Matrix wypracowała ponad 108,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 9 proc. więcej rok do roku, ale miała stratę netto w wysokości 12 mln zł (rok wcześniej strata wyniosła 3,7 mln zł). Ujemny wynik spółka tłumaczy zawiązaniem rezerwy wynikającej z realizacji projektu wdrożenia systemów billingowych i CRM w grupie kapitałowej Energa. Infovide-Matrix przewiduje wzrost kosztów tego przedsięwzięcia.

Największy udział w przychodach grupy mają sektory energetyki i bankowości. Backlog na 2015 rok wynosił na koniec czerwca br. 128 mln zł.