Asseco Business Solutions w ubiegłym tygodniu ogłosiło wezwanie na sprzedaż 100 proc. akcji Macrologic, oferując nie więcej niż 59 zł za akcję. Czyli za całą firmę gotowe jest zapłacić 111,434 mln zł.

Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Działa na rynku od 30 lat. Ma 15 oddziałów, 1 spółkę zależną i 1 stowarzyszoną. Zatrudnia ponad 300 specjalistów. Przejmując konkurenta Asseco Business Solutions zapowiada budowę grupy kapitałowej, która będzie specjalizować się w oprogramowaniu ERP.

Macrologic komentując wezwanie poinformował, że "działania te nie były uprzednio uzgadniane z władzami spółki." Zapewnił, że taka sytuacja nie ma wpływu na bieżącą działalność firmy ani na jej strategię. Twierdzi, że 2017 rok zapowiada się obiecująco dla dostawców ERP, m.in. z uwagi na konieczność dostosowania się do nowych przepisów, np. o Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Do przejęcia Macrologic przez Asseco Business Solutions będzie mogło dojść wtedy, gdy znajdą się chętni na sprzedaż co najmniej 75 proc. akcji. Ponadto niezbędna jest zgoda UOKiK. Głównymi udziałowcami Macrologic są współzałożyciele spółki: Bogdan Michalak i Włodzimierz Napiórkowski, którzy obecnie zasiadają w radzie nadzorczej. Razem mają prawie 45 proc. akcji.

Asseco BS zaciąga kredyt na 70 mln zł na działalność operacyjną. Pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na zakup udziałów w Macrologic. 

W I kw. 2017 r. Macrologic miał wyniki podobne jak rok wcześniej – nieznacznie spadł zysk netto do 2,17 mln zł wobec 2,27 mln zł w I kw. 2016 r., a przychody wzrosły do 14 mln zł wobec 13,96 mln zł. W 2016 r. przychody wyniosły 56,3 mln zł wobec 54,9 mln zł, a zysk netto – 7,14 mln zł w porównaniu do 6,86 mln zł w 2015 r.